LOGO TESSEK

The Art of HPLC Separation
Tessek chromatography Tessek hplc columns hplc sorbents Tessek chromatography Tessek


UPOZORNĚNÍ!
Pro veškerou komunikaci prosím použijte dočasně e-mailovou adresu tessek@tessek.com
nebo v naléhavých případech: 00420-724037391


Firma TESSEK s.r.o. je jediným výrobcem polymerních sorbentů v České republice na bázi českých patentů pro kapalinovou chromatografii, je však též firmou s 20-ti letou tradicí výroby sorbentů na matrici sférického silikagelu. Jedná se o nejstarší v České republice formu, orientovanou na výzkum, výrobu a prodej sorbentů, kolon pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii, sorbentů pro separaci na pevné fázi, přístrojů pro SPE a mineralizátoru suchou cestou APION. Firma zajišťuje třídění pevných materiálů s přesností 0,5mikrometrů na třídících zařízeních firmy Alpine. Modifikované sorbenty vlastní výroby HEMA a SGX plní do kolon kovových, skleněných CGC, plastových, PEEK, titanových. Nabízíme filtry, kapiláry a další náhradní díly pro HPLC. Zajišťujeme servis přeplňování originálních kolon firmy Tessek, kolon zahraničních výrobců.

KATALOG PRODUKTŮ (v angličtině)

HPLC Tessek chromatography Tessek HPLC
Copyright © 2001 TESSEK All Rights Reserved

MoonFace s.r.o
www.moonface.cz